การบริหารจัดการ account

ประวัติ TKP

ประเพณีบุญข้าวใหม่เดือนสาม


 

ประเพณีบุญข้าวใหม่เดือนสาม

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี แต่เริ่มจางหายไปเมื่อ 20 ปีก่อน และเพิ่งนำกลับมารื้อฟื้นใหม่ได้เพียง 3-4 ปีที่ผ่านมา ในอดีต ชาวบ้านส่วนใหญ่ตำบลชากบก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน และทำไร่ และมีความเชื่อว่า ผลผลิตทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงเจ้าที่ เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าป่า เจ้าเขา และพระแม่โพสพคอยปกป้องพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ให้ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนศัตรูพืชทั้งหลาย อ่านต่อ..

วัดบึงต้นชัน 


วัดบึงต้นชัน สร้างขึ้นจางศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น เดิมเป็นที่พักสงฆ์สร้างด้วยไม้หลังคามุงกระเบื้องว่าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และอาศัยก่อสร้างในธรณีสงฆ์วัดห้วงหิน ในปี พ.ศ. 2520 อ่านต่อ..

พิพิธภัณฑ์วิถีชุมชน


 

พิพิธภัณฑ์วิถีชุมชน

ได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและต่อมาในปี 2553 มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนขึ้น กลุ่มพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความอนุเคราะห์จากพระลำยอง เจ้าอาวาสวัดห้วงหิน ที่มอบให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่อาคารหลวงพ่อรื่น ภายในบริเวณวัด เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ อ่านต่อ..

สบู่จากสับปะรด


 Pineapple Soap สบู่สับปะรด สบู่ล้างหน้าใส ไร้ริ้ว สูตรรักษาสิวอักเสบ สิวหัวหนอง สิวติดเชื้อ สิวฮอร์โมน ความผิดปกติของต่อมไขมัน การอุดตันของรูขุมขน รวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทำให้มีการอักเสบแบบเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ ตลอด รักษายาหมอไม่หาย สามารถแก้ได้ด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งมีความปลอดภัยสูง อ่านต่อ..

น้ำพริก

น้ำพริก 
กลุ่มวิสาหกิจ หมู่ 1 บ้านชากกอไผ่

หมู่ที่ ๑ บ้านชากกอไผ่ ผู้นำหมู่บ้าน เเละคนในชุมชนที่สนใจเริ่มรวมกลุ่มโดยชักชวนกลุ่มแม่บ้าน และ กลุ่มผู้สูงอายุมาร่วมกันทำน้ำพริกแกง จากการรวมตัว ทำน้ำพริกแกง ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมของคนที่นี่ เมื่อร่วมกันได้ระยะหนึ่งเราก็ชวนกันไปลงทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อมีการรวมกลุ่มภาครัฐก็เข้ามาสนับสนุน ปัจจุบันน้ำพริกแกงของเราส่งให้ร้านอาหาร ๓ ร้าน และ ขายตามงานที่มีการจัดขึ้น ส่วนวันหยุดต่าง ๆ ก็ไปขายที่วัดละหารไร่ (หลวงปู่ทิม) อ่านต่อ..
 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน


 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน สาเหตุ ที่มีการตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินภายในวัดแห่งนี้ ก็เนื่องมาจากที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประทับ แรมของท่าน และเป็นสถานที่แห่งแรกที่ชาวบ้านพากันเรียกท่านว่า เจ้าตากสิน ประวัติในเรื่องนี้ สามารถหาอ่านได้จากส่วน ประวัติศาสตร์ระยอง อ่านต่อ..

การทำน้ำหมักชีวภาพ


 น้ำหมักธรรมชาติ หรือน้ำสกัดชีวภาพ หรือน้ำจุลินทรีย์ เป็นของเหลวสีดำออกน้ำตาล กลิ่นอมเปรี้ยวอมหวาน ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เช่น พืช สัตว์ ทุกประเภท ช่วยปรับความสมดุลของสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตได้ดี อ่านต่อ..

การแปรรูป การทำไวน์กระเจี๊ยบ


 

ภูมิปัญญาการแปรรูป

การทำไวน์กระเจี๊ยบ

จุดเริ่มต้นของการทำไวน์กระเจี๊ยบ สืบเนื่องจากคนในชุมชนมองเห็นช่องทางการพัฒนาต่อยอดผลผลิต เนื่องจากกระเจี๊ยบเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย และราคาไม่พง จึงได้มองเห็นช่องทางการพัฒนาต่อยอดอาชีพขึ้นมา อ่านต่อ..

การแพทย์แผนไทย


 ารนวดแผนไทยถือเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทยที่สั่งสม สืบทอดมาแต่โบราณ คนไทยเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือกันเองเมื่อ ปวดเมื่อย เจ็บป่วย รู้จักการผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วย การบีบ นวด ยืด เหยียด ดัดดึงตนเอง หรือรู้ไว้ช่วยเหลือผู้อื่น การนวด อ่านต่อ..

ต้นมะปริง รุกขมรดกของแผ่นดิน


 ต้นมะปริง รุกขมรดกของแผ่นดิน

โครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดระยอง บ้านปิ่นทอง ม.8 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็นที่ตั้งของต้นมะปริง รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดระยองต้นมะปริง 250 ปี ของดีบ้านกะเฉด และเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากสิน จากวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง ถึงวัดธงหงส์ ม.1 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อ่านต่อ..

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลกะเฉด


 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลกระเฉด เป็นศูนย์กลางการให้บริการ ให้ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้กับคนในชุมชน โดยมีการทำงานร่วมกับชุมชน ทั้งการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชน อ่านต่อ..

สวนหอมมีสุข


 กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา (สวนหอมมีสุข) ตั้งอยู่ที่บ้านไร่จันดี ตำบลกระเฉด ตามประวัติประเทศไทยมีการค้าขายแก่นไม้กฤษณามานานแล้ว แต่เริ่มทำเป็นธุรกิจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อ่านต่อ..

วัดเภตราสุขารมย์


 วัดเภตราสุขารมย์ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2442 เดิมวัดตั้งอยู่ติดกับชายหาดทะเล ปัจจุบันเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาประมงชายฝั่งตะวันออก เหตุที่มาตั้งอยู่ในชุมชนบ้านเพ(ปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ. 2450 อ่านต่อ..

นายธานินทร์ บุญธาราม (โมบายเปลือกหอย)


 

นายธานินทร์ บุญธาราม

เป็น่ชาวระยองโดยกำเนิด เกิดที่ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แต่เดิมมีอาชีพเป็นชาวประมงเช่นเดียวกับคนอื่นๆในพื้นที่ตำบลเพ ต่อมาเล็งเห็นว่าในพื้นที่ตำบลเพ มีเปลื่อกหอยเป็นจำนวนมาก อ่านต่อ..

อาชีพชาวประมง


 

ชาวประมง

การประมง คือ ความพยายามของมนุษย์ในการจับปลาหรือสัตว์น้ำต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอาหารเพื่อยังชีพให้แก่มนุษย์ และนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การเลี้ยงเพื่อความสวยงาม การนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาหรืออาหารเสริม อ่านต่อ..

เขาแหลมหญ้า


สถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ที่นี่มีกิจกรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ทำมากมาย ทั้งยังได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ อย่างท้องทะเลสวย ๆ อ่านต่อ..

เกาะเสม็ด


 ไปเสม็ดเสร็จทุกราย คำกล่าวนี้เป็นจริงเสมอ หาดทรายเม็ดละเอียดสีขาว ทะเลสุดลูกหูลูกตา คลื่นกระทบฝั่งที่เหมาะกับการเล่น อากาศบริสุทธิ์สูดได้เต็มปอด นั่งชิลชมพระอาทิตย์ตก แล้วไปปาร์ตี้สุดมันส์บนชายหาดก่อนจะกลับที่พักริมทะเล อ่านต่อ...

วัดป่าประดู่


 วัดป่าประดู่ อยู่ในเมืองระยองบนถนนสุขุมวิท แยกเข้าซอยวัดป่าประดู่ เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ภายในวิหารมีพระนอนขนาดใหญ่ อ่านต่อ..

ศูนย์ประวัติศาสตร์วัดลุ่ม


วัดลุ่ม พระอารามหลวง และอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ระยอง มีโบราณสถานและพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ โบสถ์เก่า อ่านต่อ..

 

ถนนยมจินดา


 ถนนยมจินดา แหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นถนนเก่าแก่ของเมืองระยอง ที่ถูกปลุกขึ้นมาใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศเก่าๆ ของถนนยมจินดา ที่เคยเป็นถนนสายหลักใจกลางเมืองระยองในอดีต อ่านต่อ..

สวนศรีเมือง


 

สวนศรีเมือง

อดีตแดนประหารนักโทษของเมืองระยอง ปัจจุบันถูกแปรสภาพเป็นสวนสาธารณะ เป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองระยอง นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีหอพระพุทธอังคีรส เป็นที่ประดิษฐานพระอังคีรส ซึ่งจำลองแบบมาจากพระพุทธสิหิงค์ อ่านต่อ...

จักสานพลาสติก


จักสานพลาสติก

 จักสานเป็นผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรือง ประเพณี วัฒนธรรมของพื้นบ้าน มีการสืบทอดเทคนิควิธีการมาหลายช่วงอายุคน ซึ่งมีพื้นฐานการพัฒนาลวดลายในแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นฐานในการออกแบบจากสภาพการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และธรรมชาติที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย อ่านต่อ..

การทำลูกประคบสมุนไพร


 

การทำลูกประคบสมุนไพร

สูตรและวิธีการทำผลิตภัณฑ์สปา "ลูกประคบสมุนไพร แบบสดและแบบแห้ง" มรดกทางภูมิปัญญาของไทย: หมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทยนิยมนำสมุนไพรแบบสดและแบบแห้ง มาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของลูกประคบสมุนไพร อ่านต่อ..

พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง


 พิพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าระยอง ให้เป็นที่รวบรวมของเก่าของดีของเมืองระยอง ทั้งภาพถ่ายโบราณหาชมยาก ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวระยองในอดีต อ่านต่อ..

หาดสุชาดา


 หาดสุชาดา

ตั้งอยู่ในตัวเมืองระยอง ลักษณะเป็นหาดที่เงียบสงบ บริเวณชายหาดจัดเป็นสวนสาธารณะและศาลาสำหรับให้พักผ่อนหาดสุชาดา ตั้งอยู่ในตัวเมืองระยอง ลักษณะเป็นหาดที่เงียบสงบ บริเวณชายหาดจัดเป็นสวนสาธารณะและศาลาสำหรับให้พักผ่อน ตามแนวถนนเลียบชายหาด เป็นที่นิยมของชาวประมงใช้จอดเรือกัน จนเกิดเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ สามารถปั่นจักรยานได้ อ่านต่อ...

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง


 ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ที่กำหนดให้เรือนจำที่มีความพร้อม เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง ภายใต้การบริหารงานของ ผอ.เพียร หญิงแกร่งแห่งเรือนจำห้วยโป่ง เรามีกิจกรรมต่างๆบรรจุใว้มากมาย มีความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นาๆชนิด ตามสโลแกน “ จิบกาแฟ แลฟาร์ม” อ่านต่อ..

หาดอ่าวประดู่ตากวน


 หาดอ่าวประดู่ตากวน

ดูจะมีแต่ข่าวในด้านลบมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษที่รั่วไหลออกสู่ชั้นบรรยากาศ เรื่องของน้ำเสีย ที่ถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จนเป็นผลกระทบต่อเนื่องถึงมลภาวะของสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพ และอาชีพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รายรอบเขตนิคมอุตสาหกรรม และรวมถึงความพยายามต่อสู้ผลักดันเพื่อให้โรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพ อ่านต่อ..

ประเพณีสงกรานต์ (วันไหลมาบตาพุด)


 ประเพณีสงกรานต์ (วันไหลมาบตาพุด)

ประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดระยอง มีการสาดน้ำกันยาวแบบต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเมษายน เพราะจังหวัดระยองมีประเพณี "วันไหล" นอกจากจะได้เล่นสาดน้ำคลายร้อนกันแล้ว ยังได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ได้ทำบุญปีใหม่ไทยกับครอบครัววันสงกรานต์ "วันไหลมาบตาพุด" ในจังหวัดระยอง จัดขึ้น ในวันที่ 21 เมษายนของทุกปี อ่านต่อ..

ด้านการแพทย์แผนไทย

 

ชื่อ นางลัดดา นามสกุล จึงเจริญพูน วันเดือนปีเกิด 22 กพ..2510 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 15 ซอยมาบตาพุด1 ถนน วัดมาบตาพุด ตําบล มาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นางลัดดา จึงเจริญพูน ได้ผ่านการอบรมจากแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย คือ การนวดกดจุด สะท้อนเท้า และมีความเชียวชาญจุดเด่นด้านการกดจุดสะท้อนเท้า อ่านต่อ..

การประมง


 อาชีพท้องถิ่น การประมง

การประมงเป็นอาชีพที่มีมาแต่ยาวนาน เป็นอีก 1 อาชีพที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี อาชีพประมงเรือเล็กคือ การออกหาปู หาปลาในระยะไม่ไกลเกินไปจากฝั่งชุมชนประมงเรือเล็กมีมานานแล้ว แต่การตั้งกลุ่มหรือมาเป็นชุ่มชนจัดตั้งขึ้นมาเทื่อปี 2546 หลักๆในการทำอาชีพนี้คือ การทำอวนปูถือเป็นอาชีพหลักเลยเพราะสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ตลอดฤดูกาล อ่านต่อ..

ขนมจีน ท.บริการ (นางสมใจ คงศิริ)


 ขนมจีน ท.บริการ (นางสมใจ คงศิริ)

นางสมใจ คงศิริ หรือ ป้าแอ๊ด ปัจจุบันอายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทำอาชีพ ขายขนมจีน นี้มาช้านานสืบทอด มาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น เป็นเวลาร่วม 50 ปี มาแล้ว นับว่า เป็นขนมจีนเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของตำบลเชิงเนินที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ตำบลเชิงเนิน อ่านต่อ..

วัดบ้านดอน


 ประวัติวัดบ้านดอน

วัดบ้านดอนตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ตั้งอยู่ห่างตัวจังหวัดระยองไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีหนังใหญ่และองค์พระประสาทพรเป็นที่เคารพสักการะ ของประชาชนคนทั่วไป และเป็นวัดที่อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ประจำท้องถิ่นวัดหนึ่ง อ่านต่อ...

อุทยานการเรียนรู้ระยอง


 “อุทยานการเรียนรู้ระยอง” หรือ “Rayong Knowledge Park” เกิดขึ้นด้วยความ ร่วมมือร่วมใจของภาคีภาครัฐและภาคเอกชน 3 หน่วยงานได้แก่ บริษัทจัดการและ พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ ทันสมัย อ่านต่อ..

พิพิธภัณฑ์ หนังใหญ่วัดบ้านดอ


 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นสถานที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ และเก็บรักษาตัวหนังใหญ่ ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้สืบไป การแสดงหนังใหญ่ เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่ผสมผสานศิลปะหลายด้าน อ่านต่อ..

ตลาดเกาะกลอย


 ตลาดเกาะกลอย ตั้งอยู่ในอำเมือง จังหวัดระยอง ภายในปั้มปตท บนถนน 36 ใกล้เซ็นทรัลระยอง เป็นตลาดย้อนยุคเล็กๆ แหล่งช้อป ชิมชิลในตัวเมืองระยอง ภายในตัวตลาดมีพื้นที่ไม่กว้างขวางมากนักเป็นเรือนแถวไม้กลางสระน้ำตกแต่งออกแนวโบราณเพื่อให้เข้ากับ บรรยากาศของความเป็นตลาดเก่า อ่านต่อ..

นางสุพา แสนผูก ภูมิปัญญาตัดเย็บผ้าไทย


ภูมิปัญญาตัดเย็บผ้าไทย

ชื่อ นางสุพา นามสกุล แสนผูก

วันเดือนปีเกิด 10 กุมภาพันธ์ 2507

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 95/14 ม.2 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีวิธีการที่หลากหลาย วิธีการตัดเย็บลักษณะเฉพาะตัว และมีผู้สนใจจำนวนมาก และมีชื่อเสียงในตำบล อำเภอและในระดับจังหวัด ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ นิยมเป็นของฝาก อ่านต่อ..

นางกนิษฐา ณ ระนอง ภูมิปัญญาด้านเกษตรผสมผสาน

  ภูมิปัญญาด้านเกษตรผสมผสาน

เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมการอยู่รวมกันอาจจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช พืชกับสัตว ์ หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้ อ่านต่อ..

นายธีระ ฉิมแสง ภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพร


 ชื่อนายธีระ ฉิมแสง

วันเดือนปีเกิด 29 เมษายน 2490 จุดเด่นของภูมิปัญญา ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชว่าน สมุนไพรที่บ้านของตนเอง ในเนื้อที่ 300 ตารางวา โดยขุดคูน้ำ รอบตัวบ้าน 3 ด้าน เลี้ยงปลาช่อน ปลาดุก ปลาแรด ปลาสลิด มีเนื้อที่ 10% เป็นน้ำ ปลูกพืช ผักว่าน สมุนไพรในกระถาง ตามบริบทชุมชนเมือง อ่านต่อ..

พิธีเททองหล่อพระประธานหน้าอุโบสถ วัดราษฎร์อัสดาราม (วัดสะพานสี่)


 พิธีเททองหล่อพระประธานหน้าอุโบสถ วัดราษฎร์อัสดาราม (วัดสะพานสี่)

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

พิธีเททองหล่อพระและสร้างอุโบสถจัดขึ้นระหว่งวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2565
(พิธีเททองหล่อพระ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2565) ถือเป็นพิธีงานบุญใหญ่ ของชาวตำบลมาบยางพร จัดขึ้นที่วัด
วัดราษฎร์อัสดาราม (วัดสะพานสี่) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งในแต่ละปีในเทศกาลเข้าพรรษา จะมีการเททองหล่อพระ อ่านต่อ..

การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง


 

การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง

งานจักสานเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย โดยในอดีตมักใช้วัสดุจากธรรมชาติและหาได้ง่าย ๆ อาทิ เชือกกล้วย นำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับใช้สอยในชีวิตประจำวัน แต่ปัจจุบันหลายชุมชนได้พัฒนาสร้างสรรค์มาใช้วัสดุทางเลือกที่มีความทนทานมากขึ้น อ่านต่อ..

“การแปรรูปสับปะรด”


 “การแปรรูปสับปะรด”

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมาบเตย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 258 หมู่ที่1 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีนาง นารี พาสวัสดิ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้มีการนำผลไม้ประจำตำบลมาทำการแปรรูป โดยการ การแปรรูปสับปะรด (กวนสับปะรด) อ่านต่อ..

วัดมาบเตย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง


  วัดมาบเตย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เมื่อเริ่มแรกได้สร้างที่พักสงฆ์ขึ้นก่อน โดยมีนายสุนทร แก้วไทรเลิศ และนายประสิทธิ์ สูแพะ พร้อมด้วยนายสันต์ คำแก้ว เป็นผู้ดำเนินการที่ดิน ได้รับบริจาคจากนายเอก นางอารีย์ พิราพรรณ
เป็นเนื้อที่ 14 ไร่เศษ เริ่มแรกได้ปลูกกุฏิขึ้นเป็นที่พักสงฆ์และสามเณรเป็นหลังๆ เมื่อ พ.ศ.2506 อ่านต่อ...

การปลูกสับปะรดทองระยอง สับปะรดสายพันธุ์ใหม่


                          การปลูกสับปะรดทองระยอง สับปะรดสายพันธุ์ใหม่

จังหวัดระยองมีภูมิศาสตร์ที่ติดฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย ทำให้มีสภาพอากาศ ความชื้น และคุณสมบัติของดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้เป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่จะเป็นแหล่งปลูกสับปะรดมากที่สุดในภาคตะวันออก อ่านต่อ...

การแปรรูปสมุนไพร


การแปรรูปสมุนไพร

 เป็นที่ทราบกันดีว่ามะกรูดเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมาย เช่น การนำมาประกอบอาหารป้องกันโรคต่าง ๆการนำมาใช้ทำความสะอาด ป้องกันกลิ่นคาว เป็นต้น แต่คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่รู้จักกันดี อ่านต่อ...