TKP HEADLINE

อุทยานการเรียนรู้ระยอง


 “อุทยานการเรียนรู้ระยอง” หรือ “Rayong Knowledge Park” เกิดขึ้นด้วยความ ร่วมมือร่วมใจของภาคีภาครัฐและภาคเอกชน 3 หน่วยงานได้แก่ บริษัทจัดการและ พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ ทันสมัย อ่านต่อ..

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดระยอง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand