TKP HEADLINE

ขนมจีน ท.บริการ (นางสมใจ คงศิริ)


 ขนมจีน ท.บริการ (นางสมใจ คงศิริ)

นางสมใจ คงศิริ หรือ ป้าแอ๊ด ปัจจุบันอายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทำอาชีพ ขายขนมจีน นี้มาช้านานสืบทอด มาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น เป็นเวลาร่วม 50 ปี มาแล้ว นับว่า เป็นขนมจีนเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของตำบลเชิงเนินที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ตำบลเชิงเนิน อ่านต่อ..

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดระยอง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand