TKP HEADLINE

“การแปรรูปสับปะรด”


 “การแปรรูปสับปะรด”

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมาบเตย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 258 หมู่ที่1 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีนาง นารี พาสวัสดิ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้มีการนำผลไม้ประจำตำบลมาทำการแปรรูป โดยการ การแปรรูปสับปะรด (กวนสับปะรด) อ่านต่อ..

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดระยอง. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand